Att tänka på när man väljer bank

Att tänka på när man väljer bank – Oavsett om du är en privatperson eller en juridisk person (det vill säga till exempel ett företag eller organisation) så har man ett ganska stort behov av en bank. Eller i alla fall ett konto dit ens lön kan betalas eller en hyra kan dras från. För många av oss stannar behovet där men för de allra flesta är behovet desto större och i den här artikeln vänder vi på ett par av de frågorna man bör ställa sig inför valet av vilken som ska bli just din bank.

En god relation

För privatpersoner är behovet av en personlig bankman mindre idag än för ett par år sedan men om man exempelvis äger sitt boende och därmed oftast har ett lån kopplat till bostaden är det inte alls ovanligt med den personlige bankmannen. Det kan vara en av de avgörande faktorerna när man väljer bank, att man får ett personligt bemötande och faktiskt kan få hjälp och rådgivning när det gäller amortering, renovering och ränteläge med mera. Det finns också andra behov som en personlig bankman kan vara behjälplig med, om man har ett större sparande så kan många banker erbjuda så kallade ”private banking”-tjänster, det vill säga att banken hjälper dig med placeringar och investeringar av dina pengar.

Har man en god relation med sin bank och dessutom är en större kund, exempelvis kan personer som bedriver näringsverksamhet och har samma bank både privat och till företaget i bankens ögon räknas som ”samma kund” vilket kan ge fördelar som privatkund. Det kan innebära att man får lägre ränta på sina lån eller bättre villkor för andra tjänster.

Om man är en person som verkligen vill gå till ett bankkontor eller i alla fall ha möjlighet att få kontakt med samma person när det gäller dina ärenden så väger detta argumentet ofta tungt. Men det är givetvis inte viktigt för alla, en del av oss tycker att det kan vara både besvärligt och jobbigt att ha personliga kontakter varför det kan vara bättre att välja en bank som har andra tjänster där du som kund kan sköta sina ärenden själv via bankens internetsida eller e-tjänster.

Utöver den personliga kontakten för banker så är oftast vilka betaltjänster som finns en avgörande faktor. Det gemene man tänker på här är generellt vilka typer av betalkort som erbjuds men det kan också innebära vilka tjänster banken har när det gäller internetbanken. Att betala räkningar är en del att ta ställning till, idag är det nästan en hygienfaktor när det kommer till val av bank. Det man kan ta hänsyn till är faktiskt avgifter för internetbank, betalningar och kort- eller girotjänster.

Nischade aktörer för småsparare

För många småsparare är det också viktigt att titta på vilka typer av sparformer som erbjuds av bankerna och om möjlighet finns att själv köp- och sälja värdepapper i olika kontotyper som exempelvis ett ISK eller en kapitalförsäkring. Här finns det många mindre aktörer som ofta erbjuder en bred portfölj och många bra nischade erbjudanden. Hos dessa banker finns det oftast färre möjligheter att besöka bankkontor och utveckla personliga relationer samtidigt som de oftast har bra och välutvecklade plattformar med hjälpmedel i form av sparrobotar och liknande. Det finns oftast goda skäl att ställa dessa aktörer mot varandra då deras avgifter och räntenivåer är transparenta och du som blivande kund kan ta del av mycket information redan innan man öppnar ett konto.

Sammanfattningsvis när det gäller val av bank så utgår man från sina egna behov. Fundera kring om man behöver en personlig kontakt eller om valmöjligheterna hos en nischad internetbank kanske är viktigare. För småspararna kan det finns goda skäl att jämföra banker när det kommer till avgifter för både lån och räntor på sparkonton.

Lämna en kommentar