Vad är FIRE och hur uppnår man det?

FIRE, financial inpdependence retire early, är ett begrepp som vuxit mycket de senaste åren. Det går helt enkelt ut på att bli ekonomiskt oberoende (financial independent) och att sluta arbeta eller gå i pension i en tidig ålder (retire early). Det är numera inte bara ett modernt begrepp utan också något som allt fler unga personer i hela världen har anammat.

Vad krävs för att bli ekonomiskt oberoende?

Att vara ekonomiskt oberoende låter för de allra flesta som en ouppnåelig dröm, något som man bara kan fantisera om. Men det är också ett luddigt begrepp, så för att kunna bestämma vad som krävs för att räknas som oberoende eller kanske snarare ekonomiskt självständig måste man först reda ut ens eget kapitalbehov.

Det finns lite olika räknesätt för att förstå hur mycket pengar man faktiskt behöver för att bli oberoende. Bland de mest populära räknesätten finns den så kallade 200-regeln och 4 %-regeln.

I 200-regeln räknar man ut vad man har för behov per månad, om du exempelvis behöver 25 000 kronor i månaden, och multiplicerar det med 200 vilket i det fallet ger ett kapitalbehov om fem miljoner kronor.

Det kanske mer populära och vanligen uttryckt mer träffsäkra räknesättet kallas för 4 %-regeln och går ut på att man ska leva på 4 % av sitt investerade kapital. Det innebär att om du har ett behov av 25 000 kronor per månad så är ditt kapitalbehov på sju och en halv miljon kronor. Många hävdar att 4 % är en relativt liten avkastning eftersom börsen i snitt brukar beräknas med 7 % avkastning per år. Men det man bör tänka in är dels inflationstakt och att det också finns år med både dålig och även negativ avkastning så en marginal är viktigt att räkna med för att det ska vara hållbart.

Hur påbörjar man resan mot ett så pass högt sparmål?

För vissa kan det kännas som svindlande summor. Bara att tänka sig ett sparmål på en miljon kronor är också svindlande för en del. Det viktiga att komma ihåg och påminna sig om är vikten av att komma igång.

Har man redan ett sparande så ligger man redan bra till och har ett försprång gentemot många andra. Har man inte sparat pengar hittills så finns det inget skäl att vänta. Man behöver inte heller spara tusentals kronor varje månad även om det tidiga sparandet påverkar mycket genom framtida avkastning. Upp till första miljonen brukar man säga att det är ens eget sparande som avgör hur snabbt man når målet där efter kan man jobba mer med investeringsstrategier för att få pengarna att växa.

Något som många glömmer att prata om när det handlar om resan mot ekonomisk frihet är faktiskt utgifter. Om man tänker sig ett fritt liv utan ekonomisk stress så kan man korta ner spartiden enormt om man lyckas minska sitt månatliga kapitalbehov. Om man klarar av ett liv med exempelvis 15 000 kronor per månad så är kapitalbehovet ”bara” fyra och en halv miljon enligt 4 %-regeln, det vill säga tre hela miljoner mindre än om du gör åt 25 000 per månad.

Det är oerhört viktigt att vara konsekvent i sitt sparande och att vara långsiktig. Sparnivån är viktig initialt men inte avgörande, det är tiden som avgör mest. Tid i kombination med investerat kapital ger det man kallar för ränta på ränta vilket innebär att dina pengar arbetar för dig.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är ekonomisk frihet väldigt individuellt, vad man vill uppnå och inom vilken tidsrymd man tänkt göra det är alltid olika. Det viktigaste för att nå målet är dels att inte vänta på rätt tillfälle att komma igång, hellre börja idag med ett mindre sparande per månad, men också att ha en strategi och att hålla sig till planen.

Lämna en kommentar