30 Smarta avdragstips för deklarationen: Maximera dina skatteförmåner!

Vid deklarationstidpunkten är det viktigt att veta vilka avdrag du har rätt till som privatperson. Avdrag kan påverka din inkomst och ge dig möjlighet att betala mindre skatt. I denna artikel kommer vi att gå igenom 30 av de viktigaste avdragen som kan vara av intresse för de flesta.

 1. Räntor: Du kan göra avdrag för betalda räntor, förutom CSN-lån. De flesta räntebetalningar är redan förifyllda i din deklaration, men du kan lägga till avdrag för räntor där det saknas uppgifter.
 2. Allmänna avdrag: Detta inkluderar bland annat pensionssparande som inte betalas av arbetsgivaren, underhållsbidrag till före detta partner och utländska obligatoriska socialförsäkringsavgifter baserade på inkomster beskattade i Sverige.
 3. Grundavdrag: Grundavdraget beror på din inkomst och beräknas automatiskt i din deklaration. Du måste ha bott hela året i Sverige för att vara berättigad till det fulla grundavdraget.
 4. Arbete hemma: Avdrag för arbete hemma under pandemin är fortsatt aktuellt. Det vanliga schablonavdraget för arbete hemma förblir oförändrat. Särskilda krav gäller för att få extra avdrag för ett arbetsrum eller hemmakontor.
 5. Internet: Om ditt hemmakontor är godkänt av Skatteverket kan du göra avdrag för internetkostnaden, dock endast med 50 %.
 6. ROT och RUT: Du kan göra avdrag för hantverkstjänster (ROT) och hushållsnära tjänster (RUT) för ditt eget hem. Det högsta avdraget för både ROT och RUT är 75 000 kronor.
 7. Arbetsredskap: Om din arbetsgivare inte kan förse dig med arbetsredskap kan du köpa dem själv och göra avdrag för hela kostnaden.
 8. Resor: Avdrag för resor i tjänsten är möjliga, inklusive traktamenten vid tjänsteresor.
 9. Färdmedel: Om du använder din egen bil i tjänsten kan du göra avdrag för körda mil, beroende på vilken typ av bil du har.
 10. Cykel: Du har rätt att göra avdrag för cykelkostnader om du cyklar till din arbetsplats.
 11. Dubbelt boende: Om du har flyttat på grund av arbete kan du få avdrag för dubbel bosättning under vissa förutsättningar.
 12. Mobiltelefon: Om du använder din privata mobiltelefon för arbetsrelaterade samtal kan du göra avdrag för den delen.
 13. Telefon och porto: Arbetsrelaterade utgifter för telefon och porto kan göras som avdrag.
 14. Trängselskatt: Du kan göra avdrag för trängselskatt vid tjänsteresor eller resor till och från jobbet med egen bil.
 15. Uthyrning av bostad: Om du äger en bostad kan du göra avdrag för uthyrning av den upp till ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år.
 16. Kapitalinkomst: Inkomster som kommer från kapital, som aktieutdelningar och vinst från bostadsförsäljning, kan vara avdragsgilla eller ge dig möjlighet till kapitalförlustavdrag.
 17. Arbetssökande: Om du är arbetslös kan du få avdrag för resor till och från arbetsförmedlingen och för utgifter som är kopplade till ditt arbetssökande.
 18. Utbildning: Du kan göra avdrag för kostnader relaterade till fortbildning och utbildning som är nödvändiga för ditt arbete.
 19. Bostadsförsäljning: Vid försäljning av en privatbostad kan du göra avdrag för förbättringar och få viss skattebefrielse.
 20. Förbättringsutgifter: Förbättringar av din bostad kan ge dig möjlighet till avdrag vid försäljning, men reglerna skiljer sig för olika typer av förbättringar.
 21. Parkering: Om du använder din privata bil för att resa till och från jobbet kan du göra avdrag för parkeringskostnader.
 22. Advokat- och rättegångskostnader: Du kan göra avdrag för advokat- och rättegångskostnader i samband med uppsägningstvister eller avgångsvederlag.
 23. Tidskrifter och facklitteratur: Böcker, facklitteratur och tidskrifter kan vara avdragsgilla om de är kopplade till ditt arbete eller din verksamhet.
 24. Flyttkostnader: Du kan använda RUT-avdraget för flytttjänster och flyttstädning.
 25. Grön teknik: Installering av grön teknik kan ge dig skattereduktion för arbetskostnad och material.
 26. Idrottsutövare: Idrottsutövare kan göra avdrag för kostnader som uppstår i samband med idrottsverksamhet, såsom redskap, resor och utbildning.
 27. Gåvor: Skattereduktionen för gåvor har utökats, vilket ger dig möjlighet att göra avdrag för gåvor upp till 12 000 kronor.
 28. Hund: Om din hund är registrerad som tjänstehund kan du göra avdrag för dess underhåll.
 29. Hobbyverksamhet: För hobbyverksamhet kan du göra avdrag för utgifter och underskott.
 30. Bärplockning: Du kan sälja bär och kottar skattefritt upp till 12 500 kronor per år, och göra avdrag för kostnader över det beloppet.

Det är viktigt att notera att skatteavdrag inte alltid är fördelaktiga i alla situationer. Stora skatteavdrag kan påverka din kreditvärdighet och andra ekonomiska aspekter. Var därför noga med att överväga konsekvenserna innan du gör avdrag i deklarationen.

För mer detaljerad information om alla avdrag för privatpersoner, rekommenderar vi att du konsulterar Skatteverkets lexikon.

(Vänligen observera att artikeln är baserad på information som kan vara utdaterad när du läser detta och att skattereglerna kan ha ändrats. Kontrollera alltid aktuell information från Skatteverket.)

Lämna en kommentar